Công Ty CPKT Công Nghệ Nhật Huy là nhà phân phối các thiết bị, hóa chất
và vật tư xét nghiệm của các hãng lớn trên thế giới